• česky
  • English

Laser-shop.cz

Internetový obchod s ucelenou nabídkou laserového sortimentu www.laser-shop.cz, funguje na trhu již od roku 2009. Je považován za průkopníka na trhu ČR - v prodeji zboží mezi které patří, například - laserová ukazovátka, laserové moduly, laser diody, čárový laser, ochranné laserové brýle atd.. Své postavení si vydobyl především díky kvalifikovanému přístupu a bezplatnému poradenství s výběrem vhodných komponent, případně kompletních laserových zařízení. Samozřejmostí je nabídka ochranných laserových prostředků (laserové brýle, filtry atd.).Výhodou je stabilní síť ověřených a kvalitních dodavatelů z USA a Číny. Důraz při výběru dodavatelů klademe na kvalitu dílenského zpracování. Naše produkty podrobujeme zátěžovým testům a u laserů zajišťujeme certifikaci výkonu. Naše společnost se stala výhradním prodejcem společnosti X-LASER TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED - pro ČR a Slovensko.

Díky zkušenostem s prodejem laserové techniky jsme zjistili, že prodejci často uvádějí naprosto nesmyslné údaje o výši výkonu nabízeného zboží. Výkony a kvalita například u laser ukazovátek, laser modulů a laserových diod pak nesouhlasí s reálným výstupním výkonem a zákazník je poškozen. Protože zákazník sám nemá možnost kontroly často to ani nezjistí. My s těmito nekalými praktikami zásadně nesouhlasíme, a proto díky projektu „Nekupujte laser v pytli“, provádíme na námi nabízeném laserovém sortimentu namátkovou kontrolu jejich výkonu. Tento postup je pro nás směrodatný pro ověření výkonu a kvality nabízených laserů. V případě pochybnosti o výkonu vašeho laseru, umožňujeme objednat si u nás certifikaci Vašeho laseru přímo českou společností, která Váš laser změří na reálný výstupní výkon a vystaví certifikát včetně grafu s naměřenými hodnotami výkonu měřeného laseru.

www.laser-shop.cz

Naši klienti
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. T&T – trade, s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. České opravny a strojírny PIRELL Commservis.com, s.r.o. Siemens, s.r.o. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Brain2win

Copyright © ECLIPSERA s.r.o. - EEG Biofeedback, BIO-CON, mozkostřelba, mozkodráha, mozkohry.

CzechProject spol. s r.o.